Skladba tříd

Skladba tříd pro šk. rok 2020/2021

1. třída
věk 3 - 4 roky
TŘÍDA SLUNÍČKA
učitelka
učitelka
šk. asistentka
MLATEČKOVÁ Kristýna
JIROUTOVÁ Markéta
HENDRYCHOVÁ Jana
2. třída
věk 3 - 4 let
TŘÍDA BERUŠEK
zást. řed.
učitelka
DERNER Jana
ZAJÍCOVÁ Radomíra
3. třída
věk 4 - 5 let
TŘÍDA RYBIČEK
učitelka
učitelka
VALENTOVÁ Zuzana
KLEČKOVÁ Kateřina
4. třída
věk 5 - 6 let
TŘÍDA MOTÝLKŮ
ředitelka
učitelka
učitelka
KRÁLÍČKOVÁ Eva
HOŘÍNKOVÁ Jaruška
VLASÁKOVÁ Denisa
5. třída
věk 5 - 6 let
TŘÍDA ŽELVIČEK
učitelka
učitelka
DANÍČKOVÁ Jana
ULRYCHOVÁ Eliška

Kdo o děti pečuje

O děti každý den pečuje 18 zaměstnanců: 11 učitelek (včetně ředitelky MŠ), 1 školní asistentka, vedení školní jídelny, kuchařky, školnice a provozní pracovnice.
 

Ředitelka MŠ: Eva Králíčková
Zástupkyně ředitelky: Jana Derner
Učitelky:

Jaroslava Hořínková
Jana Daníčková
Zuzana Valentová
Klečková Kateřina
Markéta Jiroutková
Eliška Ulrychová
Radomíra Zajícová
Denisa Vlasáková
Kristýna Mlatečková

Školní asistentka Jana Hendrychová
Školnice Denisa Nováková
Provozní pracovnice: Petra Koláčková
Vedoucí ŠJ: Milena Krehanová
Kuchařky: Pavla Novotná
Věra Hanzlová
Provozní pracovnice MŠ a ŠJ: Zdeňka Hyhlanová