Skladba tříd

Skladba tříd pro šk. rok 2018/2019

1. třída
věk 3 - 4 roky
TŘÍDA SLUNÍČKA
učitelka
učitelka
chůva
VALENTOVÁ Zuzana
KLEČKOVÁ Kateřina
 
2. třída
věk 3 - 4 let
TŘÍDA BERUŠEK
ředitelka
učitelka
chůva
KRÁLÍČKOVÁ Eva
HOŘÍNKOVÁ Jaroslava
 
3. třída
věk 4 - 5 let
TŘÍDA RYBIČEK
učitelka
učitelka
DANÍČKOVÁ Jana
ULRYCHOVÁ Eliška
4. třída
věk 5 - 6 let
TŘÍDA MOTÝLKŮ
učtielka
učitelka
JIROUTKOVÁ Markéta
KOTLÁNOVÁ Marie
5. třída
věk 5 - 6 let
TŘÍDA ŽELVIČEK
zást. řed.
učitelka
šk. asistent
DERNER Jana
ZAJÍCOVÁ Radomíra
HENDRYCHOVÁ Jana

Kdo o děti pečuje

O děti každý den pečuje 19 zaměstnanců: 10 učitelek (včetně ředitelky MŠ),2 chůvy, 1 školní asistent, vedení školní jídelny, kuchařky, školnice a provozní pracovnice.
 

Ředitelka MŠ: Eva Králíčková
Zástupkyně ředitelky: Jana Derner
Učitelky:

Jaroslava Hořínková
Jana Daníčková
Zuzana Valentová
Klečková Kateřina
Markéta Jiroutková
Eliška Ulrychová
Radomíra Zajícová
Kotlánová Marie

Školnice Denisa Nováková
Provozní pracovnice: Petra Koláčková
Vedoucí ŠJ: Milena Krehanová
Kuchařky: Pavla Novotná
Věra Hanzlová
Provozní pracovnice MŠ a ŠJ: Zdeňka Hyhlanová