Kroužky a jiné aktivity

šk. rok 2017/2018 - začínáme v říjnu končíme v květnu

 Pondělí Hrátky rodičů s dětmi 15:30 - 16:15 1x za týden uč.Novotná
uč. Ulrychová
 Úterý Výtvarný kroužek

10:00 - 11:00

1x za 14 dní uč. Ulrychová
Pohybově taneční kroužek   9:45 - 10:15 1x za 14 dní uč. Zajícová
 Středa Logopedie   9:45 - 10:15 1x za týden uč. Hořínková
uč. Králíčková
uč. Valentová
 Čtvrtek Anglický jazyk

  9:45 - 10:15                  
 

1x za týden