Kroužky a jiné aktivity

šk. rok 2018/2019 - začínáme v říjnu končíme v květnu

 Pondělí Hrátky rodičů s dětmi 15:30 - 16:15 1x za týden uč.Valentová
uč. Klečková
 Úterý Výtvarný kroužek

10:00 - 11:00

1x za 14 dní uč. Ulrychová
uč. Klečková
Pohybově taneční kroužek   9:45 - 10:15 1x za 14 dní uč. Zajícová
 Středa Logopedie   9:45 - 10:15 1x za týden uč. Hořínková
uč. Králíčková
uč. Valentová
 Čtvrtek
(po dobu plavání v pátek)
Anglický jazyk

 
  9:45 - 10:15                  

 

1x za týden