Kroužky a jiné aktivity

Všechny kroužky konané v MŠ se do odvolání ruší.

 

šk. rok 2020/2021 - začínáme v říjnu končíme v květnu

Pondělí Hrátky rodičů s dětmi      15:30 - 16:15           1x za týden uč. Mlatečková
uč. Jiroutková
Úterý
(po dobu plavání i ve čtvrtek)
Výtvarný kroužek 10:00 - 11:00 1x za 14 dní uč. Ulrychová
uč. Mlatečková
Pohybově taneční kroužek 9:45 - 10:15 1x za 14 dní uč. Zajícová
Středa

Logopedie

9:45 - 10:15 1x za 14 dní uč. Hořínková
uč. Klečková
uč. Jiroutková
uč. Zajícová
Čtvrtek
(po dobu plavání v pátek)
Anglický jazyk 9:45 - 10:15 1x za 14 dní uč. Valentová