Informace pro rodiče pro šk. rok 2019/2020

od 4. 9. 2019 možnost přihlašování dětí na kroužky- zapsání na třídě ŽELVIČEK
11. 9. 2019 schůzka pro rodiče v 17 hod.
17. 9. 2019 vybírání peněz na akce 1. pololetí