Informace pro rodiče pro šk. rok 2020/2021

Přihlašování dětí na kroužky proběhne od 7. 9. 2020 na třídě Želviček. Přednost mají děti ze třídy Želviček, Motýlků a Rybiček.
Prosíme vás o výběr pouze jednoho kroužku.
MOTÝLCI:
10.9. RÁNO PROBĚHNE PLATBA ZA PLAVÁNÍ -KANCELÁŘ ŠJ - p.Krehanová
Cena 1050,- Kč (700,- plavání + 350,- doprava)
ŽELVIČKY:
15.9. RÁNO PROBĚHNE PLATBA ZA PLAVÁNÍ - KANCELÁŘ ŠJ - p. Krehanová
Cena 1050,- Kč (700,- plavání + 350,- doprava
)