Vítáme Vás ve školce plné pohody, pohybu a zábavy

Mateřská škola se nachází na jednom z největších Pardubických sídlišť – Polabinách. Byla slavnostně otevřena v listopadu 1965. Jednalo se původně o čtyřtřídní mateřskou školu, která po rozsáhlé rekonstrukci nabízí hezké prostředí s pěkným vybavením a zahradou.

O prázdninách v roce 2010 byla ke stávající budově postavena montovaná přístavba na školní zahradě – pátá třída s příslušenstvím. V současné době je kapacita MŠ 130 dětí.

Naše MŠ Mladých se účastní Operačního programu - "Výzkum, vývoj a vzdělávání" Evropských strukturálních a investičních fondů.
Více informací naleznete zde
Akce DIGITALIZUJEME ŠKOLU - informace zde
PLATBY NA PRÁZDNINY:
- školné na prázdniny 450 Kč (srpen) prosím zašlete převodem z účtu do 15. 6. 2022 (uveďte prosím VS)
- hotově bude možno uhradit ve dnech od 20. 6. do 22. 6. 2022 od 6,30 do 15,00 hod
- školné platí všichni, kteří platí i v běžném školním roce bez vyjímky (nezáleží na tom, zda dítě bude či nebude v době otevření mateřské školy po dobu letních prázdnin mateřskou školu navštěvovat) - neplatí pouze děti, které odcházejí po prázdninách do školy nebo děti, které ukončí školní docházku v MŠ k 30.6.2022
Výpočet školného: MŠ bude po dobu letních prázdnin otevřena 18 dní, školné na den je stanoveno na 25 Kč

Co je u nás nového:

   29. 6. 2022 Nové fotečky Želvičky - hrátky s vodou a Loučení s předškoláky
     9. 6. 2022 Nové fotečky Rybičky, Motýlci a Želvičky v ZOO a Poslední bruslení
     8. 6. 2022 Nové fotečky Sluníčka a Berušky na ranči v Bítovanech
     4. 6. 2022 Nové fotečky Želvičky - závěrečná logopedie - procvičení jazyka
     1. 6. 2022 Nové fotečky Den dětí
   30. 5. 2022 Akce na měsíc červen 2022